Wiadomość została wysłana pomyślnie
Trwa wysyłanie wiadomości

Stawki i progi dla pracodawców 

Stawki i progi dla pracodawców w roku 2017/2018

 

Użyj tych stawek i progów podczas ubsługi kadrowo-płacowej /tzw. payroll/ lub obliczania wydatków i świadczeń dla Twoich pracowników.

Jeżeli nie zaznaczono inaczej poniższe stawki obowiązują od 6 kwietnia 2017 r. do 5 kwietnia 2018 r.

Podatek PAYE oraz Składki na ubezpieczenie społeczne klasy 1 /Class 1 NICs/

Zwykle poprzez system PAYE brytyjski urząd skarbowy - HMRC - pobiera podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie (NI) od pracowników. 

System do obsługi payrollu obliczy ile podatku i składek na ubezpieczenie (NI) powinien potrącić pracodawca z wynagrodzenia danego pracownika. 

Progi podatkowe, składki i kody

Kwota podatku dochodowego, którą odliczysz pracownikowi będzie zależała od jego kodu podatkowego oraz od kwoty do opodatkowania ponad próg Kwoty osobistej (Personal Allowance).

W roku podatkowym 2017/18 informacje odnośnie podatku dochodowego obowiązują zarówno dla Szkocji jak i pozostałej części Wielkiej Brytanii (Anglii, Waliii Irlandii Północnej). 

Stawki podatku PAYE, progi i kody

Stawki na rok 2017/2018

Kwota osobista pracownika

221£ na tydzień
958£ na miesiąc
11500£ na rok

Podstawowa stawka podatkowa

20% rocznych zarobków powyżej progu podatkowego PAYE i powyżej 33 500£

Wyższa stawka podatkowa

40% rocznych zarobków od 33 501£ do 150 000£

Dodatkowa stawka podatkowa

45% rocznych zarobków powyżej 150 000£

Awaryjny kod podatkowy /emergency tax code/

1150L, 1150L M1 lub 1150L X

Progi składek na ubezpieczenie społeczne klasy 1

Odliczenia na rzecz ubezpieczenia społecznego (NI) można wykonywać wyłącznie od wynagrodzeń powyżej poziomu Limitu niższych zarobków (LEL).

Progi składek na ubezpieczenie społeczne klasy 1 (Class 1 NICs)

Stawki na rok 2017/2018

Limit niższych zarobków

(Lower earnings limit - LEL)

113£ na tydzień
490£ na miesiąc
5 876£ na rok

Próg pierwszy

(Primary Threshold - PT)

157£ na tydzień
680£ na miesiąc
8 164£ na rok

Próg drugi

(Secondary Threshold - ST)

157£ na tydzień

680£ na miesiąc
8 164£ na rok

Próg drugi dla osób poniżej 21 lat

(Upper Secondary Threshold - UST)

866£ na tydzień
3 750£ na miesiąc
45 000£ na rok

Próg drugi dla uczniów poniżej 25 lat

(Apprentice Upper Secondary Threshold - AUST)

 

866£ na tydzień
750£ na miesiąc
45 000£ na rok

Górna granica zarobków

(Upper earnings limit - UEL)

866£ na tydzień
3 750£ na miesiąc
45 000£ na rok

Składki na ubezpieczenie społeczne klasy 1

Stawki (podstawowych) składek za pracowników

Odlicz składki podstawowe (ubezpieczenie NI pracownika) od wynagrodzenia pracownika poprzez system PAYE. 

Litera dla kategorii składek na ubezp. społ.

Zarobki dokładnie lub powyżej LEL, wraz z PT

Zarobki powyżej PT, wraz z UEL

Bilans zarobków powyżej UEL

A

0%

12%

2%

B

0%

5,85%

2%

C

brak

brak

brak

H (uczniowie poniżej 25 lat)

0%

12%

2%

J

0%

5,85%

2%

M (poniżej 21 lat)

0%

2%

2%

(poniżej 21 lat - odroczone)

0%

2%

2%

Stawki składek (kategorii drugiej) od pracodawcy

Opłacasz składki kategorii drugiej (ubezpieczenie NI pracodawcy) do HMRC jako część Twojego rachunku za PAYE.

Litera dla kategorii składek na ubezp. społ.

Zarobki dokładnie lub powyżej LEL, wraz z ST

Zarobki powyżej ST, wraz z UEL/UST/AUST

Bilans zarobków powyżej UEL/UST/AUST

A

0%

13,80%

13,80%

B

0%

13,80%

13,80%

C

0%

13,80%

13,80%

H (uczniowie poniżej 25 lat)

0%

0%

13,80%

J

0%

13,80%

13,80%

M (poniżej 21 lat)

0%

0%

13,80%

(poniżej 21 lat - odroczone)

0%

0%

13,80%

Ubezpieczenie społeczne klasy 1A: wydatki i benefity

Musisz opłacać składki na ubezpieczenie społeczne klasy 1 w związku z benefitami, które dajesz swoim pracownikom , np. telefon służbowy. Zgłaszasz je i płacisz zawsze na koniec roku podatkowego.

Klasa ubezpieczenia 

Stawka 2017/18

Klasa 1A 13,8%

Ubezpieczenie społeczne klasy 1B: ugody PAYE (PSAs)

Płacisz składki klasy 1B, jeśli posiadasz ugodę PAYE (PSA). Pozwala to na płacenie raz w roku zarówno za podatek jak i składki na ubezpieczenie w związku z niskimi bądź też nieregularnie ponoszonymi wydatkami lub benefitami dla Twoich pracowników.

Klasa ubezpieczenia 

Stawka 2017/18

Klasa 1B 13,8%

Krajowa Płaca Minimalna

Krajowa Płaca Minimalna to minimalna stawka za godzinę pracy, która dotyczy większości pracowników. 

Poniższe stawki obowiązują od 1 kwietnia 2017 r. i mogą się zmienić 1 października 2018 r.

Wiek pracownika

Stawka godzinowa

25 lat i więcej

(stawka Krajowego Minimum Socjalnego)

7,50£

Od 21 do 24 roku życia

7,05£

Od 18 do 20 roku życia

5,60£

Do 18 roku życia /ale powyżej

4,05£

Uczniowie w wieku poniżej 19 lat

3,50£

Uczniowie w wieku 19 lat i powyżej, ale będący na pierwszym roku studiów

3,50£

Ustawowe płace: macierzyńskie, tacierzyńskie oraz adopcyjne

Typ płatności

Stawki na rok 2017/2018

Ustawowa płaca macierzyńska (SMP) – stawka tygodniowa przez pierwszych 6 tygodni

90% średnich tygodniowych zarobków pracownika

Ustawowa płaca macierzyńska (SMP) – stawka tygodniowa dla kolejnych tygodni

140,98£ lub 90% średnich tygodniowych zarobków pracownika w zależności od tego, które są niższe

Ustawowa płaca tacierzyńska (SPP– stawka tygodniowa 

140,98£ lub 90% średnich tygodniowych zarobków pracownika w zależności od tego, które są niższe

Ustawowa płaca adopcyjna (SAP) – stawka tygodniowa przez pierwszych 6 tygodni

90% średnich tygodniowych zarobków pracownika

Ustawowa płaca adopcyjna (SAP) – stawka tygodniowa dla kolejnych tygodni

140,98£ lub 90% średnich tygodniowych zarobków pracownika w zależności od tego, które są niższe

Ustawowa płaca przy wspólności rodzicielskiej (ShPP) – stawka tygodniowa 

140,98£ lub 90% średnich tygodniowych zarobków pracownika w zależności od tego, które są niższe

SMP/SPP/ShPP/SAP - proporcja Twoich płatności, którą możesz odzyskać z Brytyjskiego Urzędu Skarbowego (HMRC)

92% w przypadku gdy Twoje składki na ubezpieczenie społeczne klasy 1 (zarówno pracownika jak i pracodawcy) wynoszą powyżej 45 000£ za poprzedni rok podatkowy

103% w przypadku gdy Twoje składki na ubezpieczenie społeczne klasy 1 wynoszą 45 000£ lub mniej (za poprzedni rok podatkowy)

Ustawowa płaca chorobowa (SSP)

Takie same tygodniowe stawki dla wszystkich pracowników obowiązują dla Ustawowej płacy chorobowej. Jednak, kwota jaką musisz zapłacić pracownikowi za każdy dzień, kiedy nie pracuje ze względu na chorobę (stawka dzienna) zależy od ilości 'dni kwalifikujących', w których zwykle pracuje w tygodniu.

Niezaokrąglona stawka dzienna

Ilość dni kwalifikujących w tygodniu

1 dzień do zapłaty

2 dni do zapłaty

3 dni do zapłaty

4 dni do zapłaty

5 dni do zapłaty

6 dni do zapłaty

7 dni do zapłaty

12,7642£

7

12,77£

25,53£

38,30£

51,06£

63,83£

76,59£

89,35£

14,8916£

6

14,90£

29,79£

44,68£

59,57£

74,46£

89,35£

 

17,8700£

5

17,87£

35,74£

53,61£

71,48£

89,35£

 

 

22,3375£

4

22,34£

44,68£

67,02£

89,35£

 

 

 

29,7833£

3

29,79£

59,57£

89,35£

 

 

 

 

44,6750£

2

44,68£

89,35£

 

 

 

 

 

89,3500£

1

89,35£

 

 

 

 

 

Spłata kredytu studenckiego

Jeśli zarobki Twoich pracowników sa powyżej progu dochodów, oznacz spłatę kredytu studenckiego przez pracownika w oprogramowaniu do payrollu. Program automatycznie wyliczy i odliczy ratę pobieraną z wynagrodzenia pracownika. 

Stawka lub próg

Kwoty na rok 2017/2018

Próg zarobków pracownika, po którym zaczyna się spłata kredytu studenckiego - wersja 1

17 775£ na rok
1 481£ na miesiąc
341£ na tydzień

Próg zarobków pracownika, po którym zaczyna się spłata kredytu studenckiego - wersja 2

21 000£ na rok
1 750£ na miesiąc
403£ na tydzień

Stawka odliczeń kredytu studenckiego

9%

Samochody firmowe: stawki za paliwo (AFRs)

Skorzystaj ze stawek AFRs, aby obliczyć koszty mili, jeśli Twoi pracownicy korzystają ze służbowych samochodów.

Poniższe stawki obowiązują od 1 cierwca 2017

Wielkość silnika

Benzyna - stawka za 1 milę

LPG  - stawka za 1 milę

1400 cm3 lub mniejszy

11 pensów

7 pensów

1401 cm3 do 2000 cm3

14 pensów

9 pensów

Powyżej  2000 cm3

21 pensy

14 pensów

 

Wielkość silnika

Olej napędowy - stawka za 1 milę

1600 cm3 lub mniejszy

9 pensów

1601 cm3 do 2000 cm3

11 pensów

Powyżej  2000 cm3

13 pensów

Pojazdy pracowników: opłaty za mile za podróże firmowe (MAPs)

MAPs to stawki za przejechane mile prywatnymi samochodami pracowników. 

Możesz płacić pracownikom 'uzgodnione stawki' MAPs co roku bez konieczności zgłaszania ich do HMRC. Aby obliczyć 'uzgodnioną stawkę', pomnóż przejechane mile przez pracownika przez okres roku poprzez stawkę za milę dla danego typu pojazdu.

Rodzaj pojazdu

Stawka za mile 2017/2018

Samochód

Dla celów podatkowych: 45 pensów za pierwsze 10 000 mil w roku podatkowym, później 25 pensów za każdą kolejną milę

Dla celów składek na ubezpieczenie społeczne (NI): 45 pensów za każdą milę

Motor

24 pensy dla celów podatkowych i składek na ubezpieczenie społeczne /za wszystkie mile/

Rower

20 pensów dla celów podatkowych i składek na ubezpieczenie społeczne /za wszystkie mile/

 


Aktualizacja dnia 20.04.2017 r.