Wiadomość została wysłana pomyślnie
Trwa wysyłanie wiadomości

Podatek dochodowy 

Podatek dochodowy

Income Tax

 

1.      Wstęp

2.      Jak opłacać podatek dochodowy

3.      Które świadczenia państwowe są opodatkowane, a które nieopodatkowane

4.      Sprawdź czy powinieneś płacić podatek dochodowy

5.      Sprawdź czy płacisz odpowiednią stawkę

 

1. Wstęp

Podatek dochodowy to rodzaj podatku, który opłacasz na podstawie wysokości swoich dochodów. Nie musisz jednak płacić go na podstawie wszystkich dochodów.

Płacisz podatek za:

 • pieniądze, które zarobiłeś na bazie zatrudnienia
 • pieniądze, które zarobiłeś, jeżeli sam się zatrudniasz – łącznie z usługami, które sprzedajesz poprzez strony www oraz aplikacje
 • niektóre świadczenia państwowe
 • większość zasiłków i świadczeń (również emerytalnych, osobistych, pracowniczych i związanych z rentą)
 • odsetki od oszczędności i obligacji emerytalnych
 • dochody z najmu (nie dotyczy w przypadku gdy zarabiasz do 7 500£, wynajmując pokoje w domu, w którym mieszkasz)
 • zasiłki lub inne korzyści, które otrzymujesz z pracy
 • dochody z funduszu powierniczego

Nie płacisz podatku za:

 • dochody zwolnione z podatku, np. Indywidualne Konta Oszczędnościowe (Individual Savings Accounts – ISAs) i Krajowe Certyfikaty Oszczędnościowe (National Savings Certificates)
 • niektóre świadczenia państwowe
 • premię obligacji lub wygraną na loterii
 • dochody z najmu do 7 500£, kiedy wynajmujesz pokoje w domu, w którym mieszkasz

Ulgi i dodatki do podatku dochodowego

Większość osób w Wielkiej Brytanii korzysta z 'Osobistej kwoty wolnej od podatku’ (Personal Allowance). Jest to określona odgórnie kwota Twojego dochodu, za którą nie musisz płacić podatku.

Wysokość płaconego podatku może być również zmniejszona dzięki ulgom podatkowym, jeżeli się do nich kwalifikujesz.

 

2. Jak opłacać podatek dochodowy

PAYE – Pay As You Earn: Płać Tyle Ile Zarabiasz

Większość osób płaci podatek dochodowy poprzez PAYE. Jest to system, którego używa Twój pracodawca lub emerytodawca w celu pobierania z Twojego wynagrodzenia podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne. Dzięki Twojemu kodowi podatkowemu pracodawca wie ile ma odliczyć.

Twój kod podatkowy bierze pod uwagę świadczenia państwowe, więc jeżeli zalegasz z podatkiem (np. na poczet emerytury) jest on automatycznie pobierany z Twojego innego źródła dochodu.

Zwroty podatkowe z tzw. Samooceny (Self Assessment)

Jeżeli Twoje sprawy finansowe są bardziej niestandardowe, np. sam się zatrudniasz lub masz wysokie dochody, możesz opłacać podatek i składki na ubezpieczenie poprzez tzw. Samoocenę (Self Assessment). Wówczas musisz co roku wypełniać zeznanie podatkowe.

Podatek dochodowy od oszczędności i inwestycji

Podatek dochodowy jest zwykle pobierany automatycznie od odsetek od oszczędności i inwestycji.

Podatek, który nie jest pobierany automatycznie

Musisz wypełnić zeznanie podatkowe, jeżeli Twój nieopodatkowany dochód przekracza 2 500£ lub jeżeli nie płacisz podatku poprzez swoje wynagrodzenie lub emeryturę. Powinieneś skontaktować się z infolinią podatkową (Income Tax helpline) w przypadku gdy Twój dochód nie przekracza 2 500£.

 

3. Które świadczenia państwowe są opodatkowane, a które nieopodatkowane

Opodatkowane świadczenia państwowe

Najbardziej powszechne świadczenia, od których odprowadzasz podatek to:

 • emerytura
 • zasiłek dla bezrobotnych (Jobseeker’s Allowance)
 • zasiłek dla opiekuna dziecka (Carer’s Allowance)
 • zasiłek dla pracujących (na podstawie składek) - Employment and Support Allowance
 • zasiłek dla niezdolnych do pracy (po 29. tygodniu) - Incapacity Benefit
 • zasiłek pogrzebowy - Bereavement Allowance
 • zasiłki wypłacane przez system Industrial Death Benefit
 • zasiłek dla owdowiałych rodziców (Widowed Parent’s Allowance)
 • zasiłek dla wdów (Widow's pension)

Nieopodatkowane świadczenia państwowe

Najbardziej powszechne świadczenia, od których nie musisz odprowadzać podatku to:

 • zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit)
 • zasiłek dla pracujących (związany z dochodami) - Employment and Support Allowance
 • wsparcie dochodu (Income Support)jednak będziesz musiał zapłacić podatek, jeżeli strajkujesz
 • pracownicze zwolnienie z podatku (Working Tax Credit)
 • dziecięce zwolnienie z podatku (Child Tax Credit)
 • zasiłek dla niepełnosprawnych (Disability Living Allowance)
 • zasiłek na dziecko (na podstawie dochodów – użyj kalkulatora ds. zasiłku na dziecko w celu sprawdzenia czy musisz zapłacić podatek) - Child Benefit
 • zasiłek dla opiekuna dziecka (Guardian’s Allowance)
 • zasiłek opiekuńczy (Attendance Allowance)
 • emerytura kredytowa (Pension Credit)
 • dopłaty do paliwa w zimie i premia bożonarodzeniowa (Winter Fuel Payments and Christmas Bonus)
 • darmowa telewizja dla osób po 75. roku życia
 • zryczałtowane zasiłki pogrzebowe
 • zasiłek macierzyński (Maternity Allowance)
 • zasiłek dla osób poszkodowanych w zakładach przemysłowych (Industrial Injuries Benefit)
 • zasiłek dla osób z ciężką niepełnosprawnością (Severe Disablement Allowance)
 • zasiłek z opieki społecznej (Universal Credit)
 • zasiłek dla wdów po żołnierzach (War Widow’s Pension)
 • świadczenie pomostowe dla młodych ludzi (Young Person’s Bridging Allowance)

 

4. Sprawdź czy powinieneś płacić podatek dochodowy

Aby sprawdzić czy powinieneś płacić podatek dochodowy wykonaj następujące czynności:

 1. Dodaj cały swój dochód, za który powinieneś odprowadzić podatek (dodaj także opodatkowane świadczenia państwowe)
 2. Sprawdź, które świadczenia są nieopodatkowane
 3. Odejmij świadczenia nieopodatkowane od dochodu opodatkowanego

W przypadku gdy zostanie Ci jakaś kwota, wówczas jesteś płatnikiem podatku. Skontaktuj się z infolinią podatkową (Income Tax helpline), jeżeli jeszcze nie płacisz podatku.

Jeśli po odjęciu od siebie powyższych wartości nie zostaje żadna kwota, nie musisz płacić podatku i może należy Ci się zwrot.

 

5. Sprawdź czy płacisz odpowiednią stawkę

Aby sprawdzić czy płacisz odpowiednią stawkę podatku dochodowego, użyj programu tax checker na stronie brytyjskiego Urzędu Skarbowego (HM Revenue and Customs).

Musisz:

 • urodzić się po 5 kwietnia 1938 r.
 • opłacać podstawową lub wyższą stawkę podatku
 • korzystać z 'Osobistej kwoty wolnej od podatku’ (Personal Allowance)

Potrzebujesz informacji na temat:

 • sumy Twojego dochodu przed i po opodatkowaniu – znajdziesz ją na formularzu P60
 • wszelkich oszczędności – informację otrzymasz na podstawie swoich wyciągów bankowych
 • sumy darowizn lub dotacji, które poczyniłeś

Program tax checker oszacuje ile powinieneś płacić.

Kto nie może skorzystać z programu tax checker

Nie możesz skorzystać z programu tax checker, jeżeli:

 • jesteś uprawniony do korzystania z zasiłku dla małżeństw (Married Couple’s Allowance)
 • urodziłeś się dokładnie lub po 5 kwietnia 1938 r. i otrzymujesz wyższe świadczenia/zasiłki
 • Twój przychód wynosi powyżej 100 000£
 • posiadasz inne opodatkowane dochody (np. z dywidend i funduszy)
 • pobierasz opodatkowane świadczenia od państwa
 • sam się zatrudniasz

Jeżeli chcesz sprawdzić czy płacisz odpowiednią stawkę podatku dochodowego lub jeżeli nie możesz użyć tax checker (np. jesteś samozatrudniony), skontaktuj się z HM Revenue and Customs lub skorzystaj z pomocy księgowego.

 

Aktualizacja dnia 20.04.2017 r.