Wiadomość została wysłana pomyślnie
Trwa wysyłanie wiadomości

Stawki VAT cz. 2 

Stawki VAT dla różnych towarów i usług - cz. 2

VAT rates on different goods and services

Lista towarów i usług, dla których stosuje się stawkę VAT, a także elementy zwolnione z podatku, oraz te poza jego zakresem.

Poniższa lista prezentuje towary i usługi, które: posiadają obniżone stawki VAT, są zwolnione z podatku, są poza jego zakresem. Nie jest to pełna lista i w niektórych przypadkach należy zapoznać się z dodatkowymi warunkami dotyczącymi podatku VAT.

7. Budynki i konstrukcje, ziemie i własność

Budynki i konstrukcje

Towary lub usługi

VAT

Więcej informacji

Niezbędne rekonstrukcje budynków chronionych, użytkowanych na cele mieszkaniowe (wykonane, np. przez organizację charytatywną)

0%

 Wskazówka VAT 708

(VAT Notice 708)

Przystosowanie łazienki, toalety, wykonanie ramp, poszerzenie drzwi, korytarzy dla osób niepełnosprawnych w ich własnym domu

0%

Usługi budowlane dla osób niepełnosprawnych

Wykonanie i sprzedaż na własność lub długoterminową dzierżawę nowego budynku poprzez organizację charytatywną

0%

 Wskazówka VAT 708

(VAT Notice 708)

Wykonanie i sprzedaż na własność lub długoterminową dzierżawę nowego budynku z ważnych powodów mieszkaniowych

0%

 Wskazówka VAT 708

(VAT Notice 708)

Wykonanie i sprzedaż na własność lub długoterminową dzierżawę nowego budynku mieszkalnego

0%

 Wskazówka VAT 708

(VAT Notice 708)

Przebudowa istniejących pomieszczeń w celu zwiększenia liczby mieszkań w budynku

5%

 Wskazówka VAT 708

(VAT Notice 708)

Renowacja mieszkania, które nie było użytkowane co najmniej 2 lata

5%

 Wskazówka VAT 708

(VAT Notice 708)

Sprzedaż na własność lub długoterminową dzierżawę budynku użyteczności publicznej przekształconego na mieszkanie lub mieszkania

0%

 Wskazówka VAT 708

(VAT Notice 708)

Sprzedaż na własność lub długoterminową dzierżawę budynku przekształconego na istotne cele mieszkalne

0%

 Wskazówka VAT 708

(VAT Notice 708)

Sprzedaż na własność lub długoterminową dzierżawę budynkuprzekształconego na istotne cele charytatywne

0%

 Wskazówka VAT 708

(VAT Notice 708)

Ziemie i własność

Towary lub usługi

VAT

Więcej informacji

Garaże lub miejsca postojowe wynajmowane wraz z mieszkaniami (na podstawie umowy najmu krótkoterminowego) na stały użytek mieszkalny

Zwolnione

Garaże lub budynki zaprojektowane w tym celu są standardowo opodatkowane - 

Wskazówka VAT 742

VAT Notice 742)

Parking (teren) – otrzymany na zasadzie darowizny lub pozwolenia na użytkowanie – na którym okresowo znajdują się miejsca postojowe

Zwolnione

 Wskazówka VAT 742

(VAT Notice 742)

Nieruchomość, ziemia i budynki – otrzymane na zasadzie darowizny lub pozwolenia na użytkowanie

Zwolnione

 Wskazówka VAT 742

(VAT Notice 742)

Sprzedaż lub długoterminowa dzierżawa nowego budynku z garażem lub miejscem postojowym

0%

  Wskazówka VAT 708

(VAT Notice 708)

8. Transport, towar, podróż i pojazdy

Transport

Towary lub usługi

VAT

Więcej informacji

Naprawa i konserwacja samolotów

0%

 Wskazówka VAT 744C (VAT Notice 744C)

Towar

Towary lub usługi

VAT

Więcej informacji

Krajowe transporty towarów do lub z miejsca poza Unią Europejską

0%

Transport towarów: krajowy i między Wielką Brytanią a krajami UE jest obciążony standardową stawką VAT

Wskazówka VAT 744B

 (VAT Notice 744B)

Pojemniki transportowe – sprzedaż, dzierżawa lub wynajem do miejsca poza Unią Europejską

0%

 Wskazówka VAT 703/1 

(VAT Notice 703/1)

Pojemniki transportowe – sprzedaż, dzierżawa lub wynajem do jednego z państw UE

0%

Wskazówka VAT 703/1

(VAT Notice 703/1)

Międzynarodowy transport towarów, odbywający się w Wielkiej Brytanii lub na wodach terytorialnych

0%

Wskazówka VAT 744B

(VAT Notice 744B)

Podróż

Towary lub usługi

VAT

Więcej informacji

Cumowanie łodzi mieszkalnej

Zwolnione

Wskazówka VAT 742 

(VAT Notice 742)

Parkingi lub garaże dla łodzi mieszkalnych

Zwolnione

 Wskazówka VAT 742

 (VAT Notice 742)

Transport pasażerski w pojeździe, łodzi lub samolocie, którym podróżuje nie mniej niż 10 pasażerów

0%

Wskazówka VAT 744A

(VAT Notice 744A)

Opłaty za przejazd mostami, tunelami oraz drogami zarządzanymi przez władze publiczne

Poza zakresem VAT

Opłaty za przejazd mostami, tunelami oraz drogami zarządzanymi przez prywatnych właścicieli są obciążone standardową stawką VAT

Wskazówka VAT 700 

(VAT Notice 700)

Pojazdy

Towary lub usługi

VAT

Więcej informacji

Naprawa i konserwacja samolotów

0%

Wskazówka VAT 744C

 (VAT Notice 744C)

Sterowce – sprzedaż lub wynajem

0%

Wskazówka VAT 744C 

(VAT Notice 744C)

Przyczepy kempingowe (dłuższe niż 7,00 m lub szersze niż 2,55 m)

0% lub 5%

Opodatkowanie przyczep kempingowych

Samoloty prywatne – sprzedaż lub wynajem

0%

Szybowce (sprzedaż lub wynajem) są obciążone standardową stawką VAT - podobnie jak balony

Helikoptery – sprzedaż lub wynajem

0%

Wskazówka VAT 744C

 (VAT Notice 744C)

Łodzie mieszkalne – sprzedaż lub wynajem

0%

Cumowanie łodzi mieszkalnych w celach wypoczynkowych jest obciążone standardową stawką VAT

Samoloty wojskowe - sprzedaż lub wynajem

0%

Wskazówka VAT 744C 

(VAT Notice 744C)

Naprawa i konserwacja statków

0%

Wskazówka VAT 744C 

(VAT Notice 744C)

Budowa statków – 15-tonowych i większych

0%

Wskazówka VAT 744C 

(VAT Notice 744C)

9. Wydruki, poczta, publikacje – książki, magazyny i gazety

Wydruki

Towary lub usługi

VAT

Więcej informacji

Broszury, ulotki, itp.

0%

Wskazówka VAT 701/10 

(VAT Notice 701/10)

Poczta

Towary lub usługi

VAT

Więcej informacji

Usługi pocztowe, spełniające warunki Wskazówki VAT 700/24 3.2 i 3.3 (VAT Notice 700/24 3.2 and 3.3)

Poza zakresem VAT

Wskazówka VAT 700/24

 (VAT Notice 700/24)

Usługi pocztowe, pakowanie i dostarczanie w granicach Wielkiej Brytanii zawarte w umowie ale dodatkowo płatne, np. sprzedaż wysyłkowa

Ta sama stawka jak w przypadku dostarczanych lub wysyłanych towarów

Usługi pocztowe, pakowanie i dostarczanie w granicach Wielkiej Brytanii płatne jako opcja dodatkowa są obciążone standardową stawką VAT

Wskazówka VAT 700/24

(VAT Notice 700/24)

Usługi pocztowe świadczone przez narodowe przedsiębiorstwo pocztowe Royal Mail w ramach obowiązku świadczenia usługi powszechnej

Zwolnione

Standardowe usługi Royal Mail np. pierwszej lub drugiej klasy

Inne usługi pocztowe nie wyszczególnione w ramach obowiązku świadczenia usługi powszechnej

Standardowa stawka

Usługi nie wyszczególnione

Publikacje

Towary lub usługi

VAT

Więcej informacji

Książki

0%

Wskazówka VAT 701/10

 (VAT Notice 701/10)

Ilustrowane książki dla dzieci

0%

Wskazówka VAT 701/10

 (VAT Notice 701/10)

Mapy i katalogi

0%

Wskazówka VAT 701/10

 (VAT Notice 701/10)

Magazyny

0%

Wskazówka VAT 701/10

 (VAT Notice 701/10)

Gazety codzienne

0%

Wskazówka VAT 701/10

 (VAT Notice 701/10)

Muzyka na nośnikach

0%

Wskazówka VAT 701/10

 (VAT Notice 701/10)

Publikacje

0%

Niektóre książki są obciążone standardową stawką VAT, np. zeszyty, papier firmowy, plakaty

Wskazówka VAT 701/10

 (VAT Notice 701/10)

10. Odzież i obuwie, wyposażenie ochronne i bezpieczeństwo

Odzież i obuwie

Towary lub usługi

VAT

Więcej informacji

Ubranka dla niemowląt

0%

Wskazówka VAT 714 

(VAT Notice 714)

Odzież i obuwie dziecięce

0%

Wskazówka VAT 714

 (VAT Notice 714)

Wyposażenie ochronne i bezpieczeństwo

Towary lub usługi

VAT

Więcej informacji

Nosidełka z taśmami zabezpieczającymi

5%

Wskazówka VAT 701/23

 (VAT Notice 701/23)

Foteliki samochodowe dla dzieci (itp)

5%

Wskazówka VAT 701/23 

(VAT Notice 701/23)

Siedziska dla dzieci bez obudowy kół

5%

Wskazówka VAT 701/23

 (VAT Notice 701/23)

Kaski dla rowerzystów z certyfikatem CE

0%

Wskazówka VAT 701/23 

(VAT Notice 701/23)

Kaski dla motocyklistów, spełniające standardy bezpieczeństwa 0%

Wskazówka VAT 701/23 

(VAT Notice 701/23)

Buty i kaski zabezpieczające do użytku przemysłowego 0%

Wskazówka VAT 701/23 

(VAT Notice 701/23)

11. Usługi finansowe i inwestycje, ubezpieczenie

Usługi finansowe i inwestycje

Towary lub usługi

VAT

Więcej informacji

Usługi finansowe dotyczące wydawania, przekazywania, przyjmowania lub związane z pieniędzmi, ich ochroną lub zleceniami wypłaty

Zwolnione

Wskazówka VAT 701/49

 (VAT Notice 701/49)

Przyznawanie kredytów, pożyczek

Zwolnione

Wskazówka VAT 701/49

 (VAT Notice 701/49)

Zarządzanie kredytem przez osobę, która go otrzymała

Zwolnione

Wskazówka VAT 701/49

 (VAT Notice 701/49)

Świadczenie usług pośrednictwa finansowego 

Zwolnione

Wskazówka VAT 701/49 

(VAT Notice 701/49)

Zarządzanie funduszem inwestycyjnym  Zwolnione

Wskazówka VAT 701/49

 (VAT Notice 701/49)

Usługi finansowe świadczone jako dodatkowy element, ale wraz z innymi towarami lub usługami Zwolnione

Wskazówka VAT 701/49 

(VAT Notice 701/49)

Usługi finansowe świadczone jako część jednego świadczenia wraz z innymi towarami lub usługami  Zwolnione, jeżeli usługi finansowe są głównym elementem świadczenia 

Wskazówka VAT 701/49 

(VAT Notice 701/49)

Inwestowanie w złote monety Zwolnione

Wskazówka VAT 701/21

(VAT Notice 701/21)

Ubezpieczenie

Towary lub usługi

VAT

Więcej informacji

Świadczenia towarzystwa wzajemnej asekuracji Friendly Society dotyczące ubezpieczenia

Zwolnione

Wskazówka VAT 701/36

(VAT Notice 701/36)

Ubezpieczenia i usługi reasekuracyjne

Zwolnione

Wskazówka VAT 701/36

(VAT Notice 701/36)

Agenci ubezpieczeniowi i pośrednicy 

Zwolnione

Wskazówka VAT 701/36

(VAT Notice 701/36)

Ubezpieczenie świadczone jako osobny element, ale wraz z innymi towarami lub usługami  

Zwolnione

Wskazówka VAT 701/36

(VAT Notice 701/36)

Ubezpieczenie świadczone jako  część jednego świadczenia wraz z innymi towarami lub usługami   Zwolnione, jeżeli ubezpieczenie jest głównym elementem świadczenia 

Wskazówka VAT 701/36

(VAT Notice 701/36)

 

Aktualizacja dnia 20.04.2017r.