Wiadomość została wysłana pomyślnie
Trwa wysyłanie wiadomości

Dodatek do dochodów na dziecko 

Dodatek do dochodów na dziecko

Child Tax Credit

 

1.    Wstęp

2.    Co dostaniesz

3.    Sprawdź czy się kwalifikujesz

4.    Jak wnioskować

 

1. Wstęp

Możesz otrzymać Dodatek do dochodów na każde dziecko /Child Tax Credit/, które jest pod Twoją opieką:

 • poniżej 16 roku życia
 • poniżej 20 roku życia wciąż uczącego się

Nie musisz pracować, aby móc wnioskować o Dodatek do dochodów na dziecko - Child Tax Credit.

Otrzymasz pieniądze na każde dziecko, które się kwalifikuje i Dodatek ten nie wpłynie na pobierany Zasiłek na dziecko /Child Benefit/.

To, ile dostaniesz zależy od Twojej sytuacji życiowej.

Tylko jedna osoba w gospodarstwie domowym może otrzymać Dodatek do dochodów na dane dziecko.

Możesz wnioskować o Dodatek do dochodów na dziecko /Child Tax Credit/ oraz o Zasiłek uniwersalny /Universal Credit/ jednocześnie.

 

2. Co dostaniesz

Możesz otrzymać podstawową kwotę do 545£ rocznie. Jest to nazywane 'dodatek rodzinny'.

Możesz otrzymać dodatkową kwotę do dodatku rodzinnego.

To, ile dostaniesz zależy od rzeczy takich jak Twój przychód i sytuacja życiowa, np. jeśli Twoje dziecko jest niepełnosprawne.

Tabela obrazuje stawki Dodatku do dochodów na dziecko - Child Tax Credit - na rok podatkowy 2017/2018.

Dodatki

Kwoty roczne

Na każde dziecko

Do 2 780£

Na każde chore/niepełnosprawne dziecko

Do 3 175£ (dodatkowo do zasiłku)

Na każde trwale niepełnosprawne dziecko

Do 1 290£ (dodatkowo do zasiłków)

Jak jest wypłacany Dodatek do dochodów na dziecko

Wszystkie benefity, emerytury, świadczenia wypłacane są na konto /np. bankowe/ osoby odpowiedzialnej za dane dziecko.

Pieniądze dostaje się co tydzień lub co 4 tygodnie licząc od daty złożenia wniosku aż do końca roku podatkowego /5 kwietnia/, chyba, że zmienia się sytuacja życiowa osoby wnioskującej.

Twój przychód

Nie ma ustalonego limitu dochodów, ponieważ zależy on od Twojej sytuacji życiowej /i Twojego partnera/.

Na przykład: czasami limit dochodu wynosi 26 000£ dla rodziny z jednym dzieckiem, ale może być wyższy, jeśli opłacasz przedszkole lub jedno z rodziców jest niepełnosprawne.

Jeśli zmieni się Twoja sytuacja życiowa

Wypłacany Ci Dodatek do dochodów na dziecko może wzrosnąć lub zmaleć, jeśli zmieni się Twoja sytuacja rodzinna lub związana z pracą, np. dziecko się wyprowadzi, zmieni się wysokośc Twoich dochodów lub Twój partner umrze.

Musisz zgłosić te zmiany do Urzędu ds. dodatków do dochodów (Tax Credit Office).

Istnieje limit sumy zasiłków/benefitów, które mogą otrzymywać osoby między 16 a 64 rokiem życia, tzw. benefit cap. Niektóre indywidualne benefity nie będą naruszone, jednak może to naruszyć sumę pobieranych benefitów.

 

3. Sprawdź czy się kwalifikujesz

To, czy kwalifikujesz się do otrzymywania Dodatku, zależy od:

 • wieku dziecka
 • tego, czy jesteś jego opiekunem

Wiek dziecka

Dziecko musi mieć:

 • poniżej 16 lat – możesz wnioskować do 31 sierpnia po jego 16 urodzinach
 • poniżej 20 lat, jeśli wciąż się uczy

Odpowiedzialność za dziecko

Zwykle jesteś odpowiedzialny za dziecko, jeżeli:

 • mieszka z Tobą cały czas
 • mieszka z Tobą i Ty je utrzymujesz
 • jego zabawki i ubrania są w Twoim domu
 • opłacasz jego posiłki i dajesz mu kieszonkowe
 • mieszka w jednym z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, ale jest od Ciebie zależne finansowo

Jeżeli dzielisz odpowiedzialność za dziecko z druga osobą i nie możecie dojść do porozumienia w tej kwestii, możecie wnioskować oboje. Urząd zdecyduje komu będzie wypłacane świadczenie.

Możesz wnioskować również w przypadku dziecka adoptowanego lub wychowywanego, jeśli nie dostajesz pieniędzy od lokalnych władz. 

Jeśli dziecko jest niepełnosprawne

Możesz otrzymać dodatkowe pieniądze, jeśli:

 • pobierasz Zasiłek dla osób niepełnosprawnych: Disability Living Allowance (DLA) lub Personal Independence Payment (PIP) lub Zasiłek dla weteranów – Armed Forces Independence Payment
 • Twoje dziecko jest niewidome (lub było przez 28 tygodni w trakcie składania wniosku)

Nadal się kwalifikujesz, jeśli nawet powyższe Zasiłki miały by przestać być wypłacane, ponieważ dziecko trafi do szpitala. 

Przeprowadzka do UK z kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

Musisz poczekać 3 miesiące przez złożeniem wniosku o Dodatek do dochodów na każde dziecko /Child Tax Credit/, jeśli przyjechałeś do UK z innego kraju EOG dokładnie lub po 1 lipca 2014 r. i nie pracujesz. Są jednak pewne odstępstwa. 

 

4.    Jak wnioskować

Wniosek można zamówić online lub dzwoniąc do właściwego urzędu; przyjdzie do 2 tygodni.

Jeśli już wnioskowałeś o ulgi podatkowe, nie potrzebujesz formularza - zadzwoń do urzędu, aby aktualizować swój wniosek.

Co musisz wiedzieć

Tylko jedna osoba w gospodarstwie domowym może otrzymać Dodatek do dochodów na dane dziecko.

Możesz wnioskować w każdej chwili i wnioskować jednocześnie (na jednym formularzu) o Dodatek do dochodów na każde dziecko /Child Tax Credit/ oraz o Dodatek do dochodów dla osób pracujących /Working Tax Credit/.

Wnioski rozpatrywane są do 5 tygodni.

Co roku musisz odnawiać wniosek.

Przechowuj dokumenty związane z Twoimi dochodami, rachunkami, payslipami, benefitami, ulgami podatkowymi, przedszkolem/opieką nad dzieckiem oraz edukacją dziecka przez 3 lata.

 

 

Aktualizacja dnia 20.04.2017 r.