Wiadomość została wysłana pomyślnie
Trwa wysyłanie wiadomości

Dodatkowa Emerytura Państwowa 

Dodatkowa Emerytura Państwowa

Additional State Pension

 

1.      Wstęp

2.      Co otrzymasz

3.      Sprawdź czy się kwalifikujesz

4.      „Wykontraktowanie” - contracting out

5.      Jak wnioskować

6.      Pozostałe informacje

 

1. Wstęp

Ten poradnik Cię nie dotyczy, jeżeli jesteś:

 • mężczyzną urodzonym dokładnie lub po 6 kwietnia 1951 r.
 • kobietą urodzoną dokładnie lub po 6 kwietnia 1953 r.

Nie będziesz się kwalifikować do Dodatkowej Emerytury Państwowej, jeżeli osiągnąłeś wiek emerytalny dokładnie lub po 6 kwietnia 2016 r. Wówczas będziesz otrzymywać Nową Emeryturę Państwową.

Osiągasz wiek emerytalny przed 6 kwietnia 2016 r.

Dodatkowa Emerytura Państwowa to dodatkowa pula pieniędzy, którą możesz otrzymać wraz z Podstawową Emeryturą Państwową. Bazuje ona na składkach na ubezpieczenie społeczne.

To ile dostaniesz zależy od Twoich zarobków i od tego, czy otrzymywałeś dodatkowe świadczenia. Nie jest to stała kwota jak w przypadku Podstawowej Emerytury Państwowej.

Dodatkową Emeryturę Państwową otrzymuje się automatycznie, chyba, że zostałeś z niej 'wykontraktowany' (wyjaśnienie poniżej).

Dodatkowa Emerytura Państwowa jest wypłacana wraz z Emeryturą Podstawową.

 

2. Co otrzymasz

Nie ma stałej kwoty dla Dodatkowej Emerytury Państwowej. To ile dostaniesz, zależy od kilku czynników:

 • jak długo (ile lat) opłacałeś składki na ubezpieczenie społeczne (NI)
 • Twoich zarobków
 • czy zostałeś 'wykontraktowany' /contracted out/

Wnioskuj o Wyliczenie Emerytalne /State Pension statement/, aby dowiedzieć się ile pieniędzy możesz otrzymać.

Jak jest wypłacana Dodatkowa Emerytura Państwowa

Dodatkowa Emerytura Państwowa jest wypłacana wraz z Podstawową Emeryturą na Twoje konto bankowe.

 

3. Sprawdź czy się kwalifikujesz

Osiągasz wiek emerytalny dokładnie lub po 6 kwietnia 2016 r.

Nie kwalifikujesz się do otrzymywania Dodatkowej Emerytury Państwowej, jeżeli osiągasz wiek emerytalny dokładnie lub po 6 kwietnia 2016 r. Wówczas otrzymasz Nową Emeryturę Państwową.

Osiągasz wiek emerytalny przed 6 kwietnia 2016 r.

Jeśli osiągniesz wiek emerytalny przed 6 kwietnia 2016 r. i wystąpisz o Podstawową Emeryturę Państwową automatycznie zostanie Ci przydzielona Dodatkowa Emerytura Państwowa, ponieważ się do niej kwalifikujesz. Nie musisz składać dodatkowego wniosku.

Możesz nie otrzymać Dodatkowej Emerytury Państwowej za okresy czasu pracy, w których byłeś 'wykontraktowany'.

Jeżeli kwalifikujesz się do Dodatkowej Emerytury Państwowej

Dodatkowa Emerytura Państwowa funkcjonuje wg 2 schematów. Możesz być przypisany do obydwóch. Wszystko zależy od tego jak długo pracowałeś.

Podstawowa różnica pomiędzy 2 schematami polega na tym, że począwszy od roku 2002 możesz być przypisany do Dodatkowej Emerytury Państwowej, jeżeli otrzymujesz określone świadczenia lub otrzymujesz niskie zarobki.

Okres czasu

Schemat

Kwalifikowalność

2002 do 2016

Druga Emerytura Państwowa

/State Second Pension/

Jesteś zatrudniony lub otrzymujesz określone świadczenia

1978 do 2002

Dawna Dodatkowa Emerytura Państwowa:

State Earnings-Related Pension Scheme (SERPS) – państwowy program emerytalny związany z zarobkami

Byłeś zatrudniony

Druga Emerytura Państwowa po 2002 r.

Zostają odkładane pieniądze na rzecz Twojej Dodatkowej Emerytury Państwowej poprzez składki na ubezpieczenie społeczne, jeżeli:

 • jesteś zatrudniony i zarabiasz powyżej najniższej krajowej, tzn. 5 824£ w roku podatkowym 2015/2016.
 • opiekujesz się dziećmi poniżej 12 roku życia i otrzymujesz zasiłek na dziecko /Child Benefit/
 • opiekujesz się chorą lub niepełnosprawną osobą ponad 20 godzin w tygodniu i otrzymujesz zasiłek opiekuńczy /Carer's Credit/
 • pracujesz jako zarejestrowany opiekun i otrzymujesz zasiłek opiekuńczy /Carer's Credit/
 • otrzymujesz inne określone świadczenia związane z chorobą lub niepełnosprawnością

Nie kwalifikujesz się jeżeli:

 • jesteś zatrudniony i zarabiasz mniej niż 5 824£ na rok
 • jesteś samozatrudniony /self-employed/
 • niezatrudniony
 • uczysz się w pełnym wymiarze godzin

 

4. „Wykontraktowanie” - contracting out

Możesz „wykontraktować się” z Dodatkowej Emerytury Państwowej tylko wtedy, gdy Twój pracodawca korzysta ze specjalnych schematów emerytalnych w firmie. Skonsultuj się z nim w tej sprawie.

Nie możesz być "wykontraktowany" po 6 kwietnia 2016 r. Jeżeli byłeś wykontraktowany, po tej dacie Twoje składki na ubezpieczenie społeczne wzrosną do stawki standardowej. 

Podczas gdy przynależałeś w pracy do schematu emerytalnego (byłeś wykontraktowany) nie wliczało się to do Dodatkowej Emerytury Państwowej. W niektórych przypadkach, możesz otrzymywać Drugą Emeryturę Państwową (Second State Pension) nawet jeśli nie płaciłeś składek, np. ze względu na niskie dochody. 

Dodatkowa emerytura, którą otrzymujesz z prywatnego systemu emerytalnego zwykle jest taka sama, lub wyższa, od Dodatkowej Emerytury Państwowej, którą otrzymywałbyś nie będąc wykontraktowanym.

Sprawdź czy byłeś wykontraktowany

Możesz sprawdzić czy byłeś wykontraktowany, sprawdzając na ostatnim payslipie w wierszu 'National Insurance' [ubezpieczenie społeczne]. Byłeś wykontraktowany, jeżeli znajduje się tam litera D, E, L, N lub O. Jeśli znajduje się tam litera A - nie byłeś. 

Ubezpieczenie społeczne podczas „wykontraktowania”

Podczas gdy byłeś „wykontraktowany” opłacałeś niższe składki na ubezpieczenie społeczne, jeśli:

 • zarabiałeś pomiędzy 155£ a 770£ tygodniowo
 • nie byłeś jeszcze w wieku emerytalnym
 • nie opłacałeś obniżonych składek na ubezpieczenie społeczne /reduced rate National Insurance/

Twoja emerytura, kiedy jesteś wykontraktowany

Ponieważ płaciłeś niższe składki na ubezpieczenie społeczne (NICs) podczas gdy byłeś wykontraktowany, możesz otrzymać niższą Nową Emeryturę Państwową niż osoba, którą nie była wykontraktowana. 

Jeżeli osiągasz wiek emerytalny dokładnie lub po 6 kwietnia 2016 r., możesz otrzymać zaświadczenie zawierające oszacowaną wysokość dodatkowej emerytury (Additional State Pension), którą otrzymałbyś, gdybyś nie był wykontraktowany. Ta kwota będzie nazwana 'ekwiwalent schematu wykontraktowania' ('contracted out pension equivalent' - COPE). Jeżeli byłeś wykontraktowany więcej niż jeden raz, podana kwota będzie sumą. 

Co w sytuacji, gdy przechodzisz na emeryturę

Otrzymujesz emeryturę z funduszu/systemu emerytalnego z miejsca pracy.

 

5. Jak wnioskować

Nie musisz w żaden sposób aplikować o Dodatkową Emeryturę Państwową (Additional State Pension).

Jeżeli się do niej kwalifikujesz, otrzymasz ją automatycznie podczas aplikowania o emeryturę państwową.

Po przesłaniu wniosku otrzymasz pocztą informację o wysokości Twojej emerytury.

 

6. Pozostałe informacje

Dodatkowa Emerytura Państwowa (Additional State Pension)

Jeżeli Twój małżonek lub partner umrze, możesz odziedziczyć po nim część jego Dodatkowej Emerytury Państwowej. Aby dowiedzieć się o co możesz się starać i w jaki sposób, należy skontaktować się z serwisem emerytalnym /Pension Service/.

Nie osiągnąłeś jeszcze wieku emerytalnego

Możesz odziedziczyć Dodatkową Emeryturę Państwową, jeśli pobierasz świadczenie dla owdowiałego rodzica /Widowed Parent's Allowance/. Jednak, jeżeli to świadczenie się skończy, Dodatkowa Emerytura również. Może zostać ponownie wypłacana po osiągnięciu wieku emerytalnego, jeśli:

·         nie weźmiesz ślubu ponownie lub nie wstąpisz w nowy wiązek partnerski

·         należy Ci się świadczenie dla owdowiałego rodzica, ponieważ masz powyżej 45 lat

W przypadku gdy pobierasz zasiłek po śmierci bliskiej osoby /Bereavement Allowance/ nie odziedziczysz pieniędzy z Dodatkowej Emerytury Państwowej dopóki nie osiągniesz wieku emerytalnego i tylko wtedy, gdy nie wziąłeś ponownie ślubu lub nie wstąpiłeś w nowy związek partnerski.

Jeżeli skończyłeś otrzymywać świadczenie dla owdowiałego rodzica lub zasiłek po śmierci bliskiej osoby przed 55 rokiem życia, wówczas kwota Dodatkowej Emerytury Państwowej, którą otrzymujesz będzie niższa.

Osiągnąłeś wiek emerytalny

Kwota, którą możesz odziedziczyć zależy od daty urodzenia Twojego małżonka lub partnera.

Możesz odziedziczyć do 50% Drugiej Emerytury Państwowej po Twoim małżonku lub partnerze.

Maksymalna kwota Dodatkowej Emerytury Państwowej, którą możesz otrzymać wynosi 164,36£ tygodniowo między kwietniem 2015 a kwietniem 2016. Zależy to od wysokości składek na ubezpieczenie /Twoich i partnera/.

Maksymalna kwota emerytury z Państwowego Systemu Emerytur Zależnych od Wysokości Zarobków (State Earnings-Related Pension Scheme – SERPS), którą możesz odziedziczyć

Maksymalna kwota zależy od daty urodzenia zmarłej osoby.

Data urodzenia mężczyzny

Data urodzenia kobiety

Maksymalna stawka SERPS /w %/, którą możesz odziedziczyć

5 października 1937

lub wcześniej

5 października 1942

lub wcześniej

100%

6 października 1937

do 5 października 1939

6 października 1942

do 5 października 1944

90%

6 października 1939

do 5 października 1941

6 października 1944

do 5 października 1946

80%

6 października 1941

do 5 października 1943

6 października 1946

do 5 października 1948

70%

6 października 1943

do 5 października 1945

6 października 1948

do 6 lipca 1950

60%

6 października 1945

lub później

6 lipca 1950 lub później

50%

Nie możesz odziedziczyć Dodatkowej Emerytury Państwowej po swoim małżonku/partnerze, jeżeli dotyczą Cię wszystkie poniższe punkty:

 • osiągnąłeś wiek emerytalny przed 6 kwietnia 2010 r.
 • Twój małżonek/partner zmarł po osiągięciu przez Ciebie wieku emerytalnego ale przed osiągnięciem przez niego wieku emerytalnego
 • jesteś mężczyzną, który był żonaty lub w związku partnerskim lub kobietą, która była w związku małżeńskim z drugą kobietą (chyba, że legalnie zmieniła płeć po ślubie) lub w związku partnerskim

Po rozwodzie lub rozwiązaniu związku partnerskiego

Jeżeli się rozwiodłeś lub rozwiązałeś związek partnerski, sąd może zdecydować, że Twoja Dodatkowa Emerytura Państwowa powinna zostać podzielona tak jak Twój majątek. Będziesz musiał wówczas wypełnić formularz BR20, aby przekazać informacje na temat Twojej Dodatkowej Emerytury. 

 

 

Aktualizacja dnia 20.04.2017 r.