Wiadomość została wysłana pomyślnie
Trwa wysyłanie wiadomości

Podatek od dywidend 

Podatek od dywidend

Tax on dividends

 

1. Podatek od dywidend od kwietnia 2016 r.

2. Poprzednie lata podatkowe

 

1. Podatek od dywidend od kwietnia 2016 r.

Jeśli posiadasz udziały w firmie, możesz pobierać dywidendy.

Począwszy od dnia 6 kwietnia 2016 r. nie zapłacisz podatku od pierwszej kwoty dywidend w wysokości 5 000 £, wypłaconej w roku podatkowym. Obowiązuje to od 6 kwietnia do 5 kwietnia kolejnego roku.

Powyżej danej kwoty wysokość podatku zależy od stawki, która ma wobec Ciebie zastosowanie. Obliczając, uwzględnij cały dochód podlegający opodatkowaniu wraz z dochodem uzyskanym z dywidend. Możesz zapłacić podatek według więcej niż jednej stawki.

Stawka podatku dochodowego, którą płacisz

Stawka podatku od dywidend

Stawka podstawowa (również podmioty niebędące płatnikami)

7.5 %

Stawka wyższa

32.5 %

Stawka dodatkowa

38.1 %

Brytyjski urząd skarbowy ( HM Revenue and Customs ) udostępnia przykłady pokazujące jak obliczana jest Twoja kwota podatku powyżej kwoty wolnej od podatku od dywidend.

Nie płacisz podatku od dywidend pochodzących z udziałów z Indywidualnego Konta Oszczędnościowego (Individual Savings Accounts – ISAs).

Jak są opodatkowane dywidendy

 

Jeżeli dochód uzyskany z dywidend jest niższy niż 5 000 £, nie płacisz nic.

W przypadku, gdy wysłanie rozliczenia podatkowego jest konieczne, wypełnij sekcję „Dywidendy” w Twoim rozliczeniu. W przypadku, gdy nie jest, a Twój dochód uzyskany z dywidend przekracza kwotę 5 000 £, możesz:

  • skontaktować się z infolinią, aby uregulować wszystkie należności
  • poprosić HMRC o zmianę Twojego kodu podatkowego – podatek zostanie odliczony od Twojego wynagrodzenia lub emerytury

Sprzedaż udziałów

W przypadku sprzedaży udziałów możesz zapłacić podatek.

Dywidendy w funduszu powierniczym

Nie możesz korzystać z ulg podatkowych od dywidend pochodzących z funduszu powierniczego.

 

2. Poprzednie lata podatkowe

Przed 6 kwietnia 2016 r. obowiązywały różne zasady odnośnie opodatkowania dywidend.

Stawki podatku od dywidend

Kwota podatku, którą zapłacisz od dywidend zależy od Twojego dochodu.

Aby obliczyć jaka stawka ma wobec Ciebie zastosowanie, dodaj cały Twój dochód podlegający opodatkowaniu wraz z dochodem uzyskanym z dywidend. Możesz zapłacić podatek według więcej niż jednej stawki.

Stawka podatku dochodowego, którą płacisz

Stawka podatku od dywidend

Stawka podstawowa (również podmioty niebędące płatnikami)

0 %

Stawka wyższa

25 %

Stawka dodatkowa

30.56 %

Stawka dodatkowa – dywidendy wypłacone przed kwietniem 2013 roku

36.11 %

Oszacuj ile zapłacisz

Kiedy firma wypłaca Ci dywidendy, otrzymujesz voucher /dividend voucher/, na którym znajduje się:

  • kwota dywidendy
  • 'tax credit’ -  jedna dziewiąta kwoty od dywidend

Aby obliczyć należny podatek pomnóż kwotę dywidendy poprzez stawkę podatku. Pomiń ‘tax credit’.

Jak zapłacić podatek

W przypadku, gdy wysłanie rozliczenia podatkowego jest konieczne, wypełnij sekcję „Dywidendy” w Twoim rozliczeniu. W przeciwnym razie, skontaktuj się z infolinią.

Na podstawie wypełnionego rozliczenia i stawek podatku od dywidend, HMRC poinformuje Cię, ile zapłacisz.

 

Aktualizacja dnia 20.04.2017 r.