Wiadomość została wysłana pomyślnie
Trwa wysyłanie wiadomości

Ulgi podatkowe dla pracowników 

Ulgi podatkowe dla pracowników

Tax relief for employees

 

1.    Wstęp

2.    Jak się o nie starać

3.    Jak je otrzymać

4.    Ubrania robocze, mundury i narzędzia

5.    Przejechane kilometry i koszty za paliwo

6.    Wydatki  na podróże i nadgodziny

7.    Opłaty i składki dla profesjonalnych organizacji

8.    Praca w domu

9.    Zakup wyposażenia

 

1. Wstęp

Masz możliwość wnioskować o ulgi podatkowe, jeśli musisz korzystać z własnych pieniędzy na podróże lub zakup rzeczy potrzebnych do pracy.

Możesz wnioskować tylko o ulgi na rzeczy, których używasz do pracy, a nie korzystasz z nich w życiu prywatnym.

Nie możesz wnioskować o ulgi na rzeczy, za które zapłaciłeś, a które zapewnił Ci wcześniej Twój pracodawca.

Musisz przechowywać dokumenty /potwierdzenia/ dot. transakcji, zakupów, za które zapłaciłeś i wnioskować o ulgi w przeciągu 4 lat od końca roku podatkowego, którego dotyczą.

Jeśli pracodawca oddał Ci pieniądze za poniesione wydatki, nie możesz wnioskować o ulgi podatkowe.

 

2. Jak się o nie starać

Sposób w jaki wnioskujesz o ulgi podatkowe zależy od kwoty, o którą się starasz.

Wnioski do 2 500£

Musisz wnioskować, używając zeznania podatkowego Self Assessment /jeśli do tej pory już takie składałeś/.

Jeśli nie składałeś, a Twoje wydatki są niższe niż 2 500£ w danym roku podatkowym,wypełnij formularz P87 i wyślij go na adres podany na formularzu.

Jeżeli w ubiegłym roku wnioskowałeś o ulgi i udało Ci się je otrzymać, a Twoje wydatki są niższe niż 1 000£ /lub 2 500£ za profesjonalne opłaty i subskrypcje/, możesz wnioskować drogą telefoniczną.

Wnioski powyżej 2 500£

Musisz wnioskować używając deklaracji podatkowej Self Assessment.

 

3. Jak je otrzymać

Sposób w jaki otrzymasz ulgi podatkowe zależy od kwoty, o którą się starasz.

Wnioski do 2 500£

Jeśli składasz wniosek na kwotę 2 500£ /lub mniej/ na dany rok podatkowy, Brytyjski Urząd Skarbowy /HMRC/ zwykle zrobi pewne korekty związane z kodem podatkowym na aktualnym rok podatkowy.

Jeżeli składasz wniosek na szacunkową kwotę, HMRC sprawdzi ją na koniec roku podatkowego i zrobi pewne korekty związane z kodem podatkowym na przyszły rok podatkowy.

Wnioski powyżej 2 500£

Jeżeli składasz wniosek na kwotę wyższą niż 2 500£ na dany rok podatkowy, HMRC da Ci ulgę poprzez nadanie nowego kodu podatkowego na obecny rok podatkowy i lata kolejne. HMRC prześle Ci zeznanie podatkowe do wypełnienia.

Urząd sprawdzi również Twoje zeznanie podatkowe za poprzedni rok.

 

4. Ubrania robocze, mundury i narzędzia

Możesz wnioskować o ulgi podatkowe na koszty takie jak:

 • kupno, naprawa, wymiana małych narzędzi potrzebnych do pracy, np. nożyczki lub wiertarka elektryczna
 • czyszczenie, naprawa, wymiana specjalistycznych ubrań, np. mundurów lub obuwia roboczego

Nie możesz wnioskować o ulgi na zakup odzieży roboczej.

Jeśli musisz kupić inne wyposażenie, którego chcesz używać w pracy, możesz wnioskować o amortyzację, tzw. capital allowances.

O co możesz wnioskować

Możesz wnioskować albo na:

 • to co wydałeś – musisz mieć paragony
 • 'zryczałtowane odliczenie' - 'flat rate deduction'

'Zryczałtowane odliczenia' są to ustalone kwoty, na które wyraziło zgodę HMRC i zwykle są co roku wykorzystywane /wydawane/ przez pracowników różnych zawodów.

Jeśli Twój zawód nie jest wymieniony na liście podanej przez HMRC, możesz wnioskować o roczną kwotę w wysokości 60£.

Nie musisz przechowywać dokumentów dot. Twoich płatności, jeśli wnioskujesz o 'zryczałtowane odliczenie'.

 

5. Przejechane kilometry i koszty za paliwo

Możesz wnioskować o ulgi podatkowe, jeśli używasz prywatnego samochodu w celach służbowych lub kupujesz paliwo do użytku w samochodzie służbowym.

Nie możesz wnioskować o ulgi za dojazd od pracy, chyba że jest to tymczasowa lokalizacja miejsca pracy.

Używanie prywatnego samochodu

Jeśli używasz prywatnego samochodu do celów służbowych, możesz wnioskować o Ulgę za przejechane kilometry 'Mileage Allowance Relief'.

Aby dowiedzieć się o wysokości ulgi, o którą możesz wnioskować, dodaj przejechane w pracy kilometry /w danym roku podatkowym/ i pomnóż je przez stawkę kilometrową.

Jeżeli Twój pracodawca nie płaci Ci Ulgi za kilometry, możesz wnioskować o pełną kwotę Ulgi za przejechane kilometry.

Jeżeli Twój pracodawca płaci Ci Ulgę za kilometry, ale jest ona niższa niż stawka zatwierdzona, możesz wnioskować o uzupełnienie różnicy.

Jeżeli Twój pracodawca płaci Ci więcej niż stawka zatwierdzona, wówczas będziesz musiał zapłacić podatek od różnicy.

Musisz przechowywać dokumentację dot. podróży służbowych z informacjami o datach i ilości przejechanych kilometrów.

Użytkowanie wielu pojazdów

Jeśli używasz więcej niż jednego pojazdu tego samego typu dodaj do siebie wszystkie przejechane kilometry. W przypadku użytkowania różnych rodzajów pojazdów – policz je oddzielnie.

Użytkowanie samochodu służbowego

Możesz wnioskować o ulgi podatkowe za paliwo, za które zapłaciłeś korzystając z samochodu służbowego w pracy.

Jeśli pracodawca zwrócił Ci część kosztów, możesz wnioskować o ulgę za powstałą różnicę.

 

6. Wydatki  na podróże i nadgodziny

Jeżeli jesteś zobligowany do podróżowania w pracy, możesz wnioskować o ulgi podatkowe za koszty, które poniosłeś lub pieniądze, które wydałeś na jedzenie lub nocleg, zwane 'dietą' (subsistence).

Nie możesz wnioskować o ulgi za dojazd od pracy, chyba że jest to tymczasowa lokalizacja miejsca pracy.

Wydatki, które możesz umieścić we wniosku:

 • koszty za podróżowanie komunikacją miejską
 • zakwaterowanie w hotelu
 • jedzenie i napoje
 • opłaty drogowe, winiety
 • opłaty parkingowe
 • służbowe rozmowy telefoniczne, wysyłanie faxów i kopiowanie dokumentów

Możesz również wnioskować o ulgi podatkowe za przejechane mile/kilometry.

 

7. Opłaty i składki dla profesjonalnych organizacji

Możesz wnioskować o ulgi za opłaty i składki dla profesjonalnych organizacji /Approved professional organisations and learned societies - lista dostępna na stronie HMRC/ - ale tylko w przypadku, gdy musisz być ich członkiem, by móc sprawować swoją funkcję, lub gdy członkostwo pomaga Ci w pracy.

Nie możesz wnioskować o  ulgi za opłaty i składki dla profesjonalnych organizacji, których nie ma na liście z HMRC, lub które:

 • są składkami dożywotnimi
 • zostały za Ciebie zapłacone, np. przez Twojego pracodawcę

Organizacja, do której należysz może udzielić Ci informacji na temat wysokości podatku, o który możesz wnioskować.

 

8. Praca w domu

Będziesz mógł dostać zwrot podatku za niektóre rachunki, które musiałeś zapłacić, ponieważ regularnie wykonujesz swoją pracę w domu.

Możesz wnioskować wyłącznie rzeczy, które są związane z Twoją pracą, np. służbowe rozmowy telefoniczne lub dodatkowe koszty za media /gaz i prąd/ dla Twojego miejsca pracy.

Nie możesz wnioskować rzeczy, których używasz zarówno w celach prywatnych jak i służbowych, np. wynajem lub internet.

Nie musisz mieć rachunków za rzeczy do 4£ na tydzień /18£ miesięcznie/. Dla wniosków powyżej 4£ na tydzień, musisz prowadzić ewidencję tego za co płacisz.

Jeśli pracujesz w domu dobrowolnie

Jeśli, w porozumieniu z pracodawcą, zdecydowałeś się pracować w domu dobrowolnie /zgodnie z umową o pracę w domu/ wciąż możesz otrzymywać dopłaty za Twoje wydatki, ale nie musisz.

Jeśli Twój pracodawca dopłaca Ci do 4£ na tydzień /18£ miesięcznie/ na wydatki, nie musisz przechowywać żadnej dokumentacji na ten temat.

Jeśli Twój pracodawca dopłaca Ci więcej niż 4£ na tydzień, będziesz musiał przedłożyć dokumenty dotyczące tego ile wydałeś, aby móc otrzymać ulgi podatkowe.

Od kwoty, którą dostajesz od pracodawcy, nie będziesz musiał płacić podatku i składek na ubezpieczenie społeczne.

Jeżeli pracujesz w domu dobrowolnie a Twój pracodawca nie dokłada się do Twoich wydatków, nie możesz wnioskować o ulgi na to co wydałeś.

 

9. Zakup wyposażenia

W większości przypadków możesz wnioskować o ulgi podatkowe za pełny koszt większości wyposażenia, które musisz kupić do swojej pracy. Jest tak dlatego, ponieważ są to świadczenia /capital allowance/ zwane świadczeniami rocznymi, tzw. annual investment allowance.

Wnioskuj w inny sposób za przedmioty, których używasz mniej niż 2 lata, np. mundury czy narzędzia.

Nie możesz wnioskować o capital allowances za samochody, motocykle lub rowery, których używasz do pracy, ale możesz wnioskować o zwrot kosztów za paliwo czy przejechane kilometry.

Jeśli Twój pracodawca daje Ci pieniądze na zakup wyposażenia

Obniż kwotę, którą wnioskujesz o kwotę przekazaną Ci przez pracodawcę.

 

Aktualizacja dnia 20.04.2017 r.