Wiadomość została wysłana pomyślnie
Trwa wysyłanie wiadomości

Limity benefitów 

Limity otrzymywanych benefitów

Benefit cap

 

Istnieje limit sumy zasiłków/benefitów, które mogą otrzymywać osoby między 16 a 64 rokiem życia, tzw. benefit cap.

Benefity, które wliczają się do benefit cap

Limity dotyczą sumy benefitów, które pobierasz Ty i osoby w Twoim gospodarstwie domowym, i dotyczą:

 • Zasiłku dla osób owdowiałych  – Bereavement Allowance
 • Zasiłku dla opiekunów – Carer's Allowance
 • Zasiłku na dziecko – Child Benefit
 • Dodatku do dochodów na dziecko - Child Tax Credit
 • Wsparcia dla osób chorych i niepełnosprawnych związanego z zatrudnieniem – Employment and Support Allowance
 • Zasiłku dla opiekuna dziecka nieżyjących rodziców – Guardian's Allowance
 • Zasiłek mieszkaniowy – Housing Benefit
 • Zasiłku z tytułu niezdolności do pracy – Incapacity Benefit
 • Zasiłku dochodowego –  Income Support
 • Zasiłku dla osób poszukujących pracy - Jobseeker’s Allowance
 • Zasiłku dla matek przyznawanego przez Jobcentre Plus - Maternity Allowance
 • Zasiłku dla osób z wysokim stopniem niepełnosprawności – Severe Disablement Allowance
 • Zasiłku uniwersalnego - Universal Credit (chyba, że miałeś przeprowadzoną ocenę zdolności do pracy i nie nadajesz się do pracy)
 • Zasiłku dla owdowiałych rodziców - Widowed Parent's Allowance (lub Zasiłku dla wdowy /Widowed Mother's Allowance/ lub Emerytury dla osób owdowiałych /Widow's Pension/, które zacząłeś otrzymywać przed 9 kwietnia 2011 r.)

Ile wynosi limit otrzymywanych benefitów?

Limit benefitów wynosi:

 • 442,31£ tygodniowo dla par (z dziećmi lub bez mieszkającymi z nimi)
 • 442,31£ tygodniowo dla samotnych rodziców, z którymi mieszkają dzieci
 • 296,35£ tygodniowo dla osób samotnych, nieposiadających dzieci, lub których dzieci nie mieszkają z nimi

Upewnij się, że kwota, którą otrzymujesz za określone benefity /suma/ nie jest wyższa od limitu benefitów.

Kogo to nie dotyczy?

Benefit cap może Cię dotyczyć, jeśli masz dorosłe dzieci, lub dzieci mieszkają z Tobą, ale nie są na Twoim utrzymaniu i kwalifikują się do jednego z poniższych benefitów. Wynika to z tego, że nie kwalifikują się one jako członkowie jednego gospodarstwa domowego.

Benefit cap Cię nie dotyczy, jeśli ktoś z Twojego gospodarstwa domowego kwalifikuje się do otrzymania Dodatku do przychodów dla osób pracujących /Working Tax Credit/ lub otrzymuje któryś z poniższych benefitów:

 • Zasiłek dla os. niepełnosprawnych – Disability Living Allowance
 • Zasiłek dla os. niepełnosprawnych – Personal Independence Payment
 • Zasiłek pielęgnacyjny – Attendance Allowance
 • Zasiłek dla osób, które ucierpiały w wyniku wykonywanej pracy – Industrial Injuries Benefits /oraz ekwiwalenty w ramach renty dla os. niepełnosprawnych lub Programu Odszkodowań Sił Zbrojnych/
 • Wsparcie dla os. chorych i niepełnosprawnych związane z zatrudnieniem – Employment and Support Allowance
 • Renta dla wdów i wdowców po kombatantach wojennych – War Widow's or War Widower's Pension
 • Renty wojenne – War pensions
 • Program Odszkodowań Sił Zbrojnych – Armed Forces Compensation Scheme
 • Zasiłek dla weteranów – Armed Forces Independence Payment

 

 

Aktualizacja dnia 20.04.2017 r.