Wiadomość została wysłana pomyślnie
Trwa wysyłanie wiadomości

Zwrot podatku 

Wnioskuj o zwrot podatku

Claim a tax refund

 

 

1.    Wstęp

2.    Jesteś zatrudniony

3.    Przestałeś pracować

4.    Złożyłeś zeznanie podatkowe

5.    Dostajesz emeryturę

6.    Kupiłeś dodatkowe świadczenie na życie, tzw. life annuity

7.    Kiedy otrzymasz zwrot podatku

 

1. Wstęp

Możesz wnioskować o zwrot podatku, gdy:

 • jesteś zatrudniony i pobrano zbyt wysoki podatek od Twojego wynagrodzenia
 • przestałeś pracować
 • wysłałeś zeznanie podatkowe i nadpłaciłeś podatek
 • nadpłaciłeś podatek od emerytury
 • kupiłeś świadczenie dodatkowe, tzw. life annuity      

Będziesz mógł też wnioskować o zwrot, jeśli:

 • płaciłeś na poczet oszczędności, tzw. savings interest, mając niskie dochody
 • mieszkasz w jednym kraju, a uzyskujesz dochody w innym – ważne jest też czy jesteś rezydentem Wielkiej Brytanii z zagranicznymi dochodami czy nie jesteś rezydentem Wielkiej Brytanii, ale uzyskujesz tam dochody

2. Jesteś zatrudniony

Możesz wnioskować o zwrot podatku, jeżeli nadpłaciłeś podatek od wynagrodzenia.

Wnioskowanie o zwrot podatku za bieżący rok podatkowy

Sprawdź czy Twój kod podatkowy jest prawidłowy. Jeżeli uważasz, że jest zły, skontaktuj się z Brytyjskim Urzędem Skarbowym (HM Revenue and Customs).

Rok podatkowy zaczyna się 6 kwietnia i kończy 5 kwietnia kolejnego roku.

Jeżeli HMRC dokonał korekty Twojego kodu podatkowego i należy Ci się zwrot podatku, Twój pracodawca zwróci Ci pieniądze w ramach wynagrodzenia.

Wnioskowanie o zwrot podatku za poprzedni rok podatkowy

Sprawdź czy zapłaciłeś odpowiednia kwotę podatku na koniec roku podatkowego (https://www.gov.uk/check-income-tax)

Zdarza się, że HMRC wysyła rozliczenie P800 automatycznie, zazwyczaj pod koniec lipca, jeżeli wiedzą, że dokonałeś nadpłaty. Otrzymasz czek (zwany również poleceniem wypłaty - ‘payable order’) w terminie 14 dni od otrzymania rozliczenia P800 – nie musisz nic robić.

Uwaga! Obecnie HMRC nie wysyła zawiadomień o zwrocie podatku drogą mailową. W przypadku otrzymania podobnej wiadomości, możesz to zgłosić.

Jeżeli uważasz, że nadpłaciłeś, jednak nie otrzymałeś rozliczenia P800 bądź potrzebujesz otrzymać zwrot podatku wcześniej, możesz wnioskować o to do HMRC odnośnie obecnego roku podatkowego lub do 4 lat wstecz.

Wnioskuj online

Możesz wnioskować online. Potrzebujesz:

 • numeru referencyjnego PAYE – znajdziesz go na Twoim formularzu P60
 • danych o wszystkich opodatkowanych świadczeniach oraz opodatkowanym dochodzie, który osiągnąłeś

Nie możesz wnioskować online w imieniu innej osoby.

Inne formy wnioskowania

Zadzwoń lub napisz do HMRC i wyjaśnij dlaczego uważasz, że nadpłaciłeś.

Potrzebujesz następujących danych:

 • numer NIN
 • na temat miejsc pracy lub świadczeń państwowych, które w tamtym czasie pobierałeś
 • formularz P45, jeżeli taki posiadasz

Co dalej

HMRC wykona jedną z następujących czynności:

 • skontaktuje się z Tobą w celu uzyskania dodatkowych informacji
 • wyśle Ci zwrot w postaci czeku (zwany również poleceniem wypłaty - ‘payable order’) bądź bezpośrednio na Twoje konto bankowe
 • wyśle zwrot w postaci czeku Twojemu powiernikowi bądź bezpośrednio na jego konto bankowe (w przypadku, gdy wyznaczyłeś inną osobę do odbioru pieniędzy)
 • poinformuje, że nie przysługuje Ci zwrot podatku i wyjaśni dlaczego

Jeżeli nie posiadasz konta bankowego, możesz wyznaczyć inną osobę do odbioru pieniędzy lub czeku.

3. Przestałeś pracować

 

Zostałeś zwolniony w związku z redukcją etatów

Zadzwoń do HMRC, jeżeli nadpłaciłeś podatek z powodu Twojej odprawy z tytułu redukcji zatrudnienia, tzw. redundancy payment. Możliwe, że zostanie Ci on zwrócony przed końcem roku podatkowego.          

Rok podatkowy trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia kolejnego roku.

Zrezygnowałeś z pracy

Nie dostaniesz od razu zwrotu podatku, jeżeli pobierasz którekolwiek świadczenie z poniższych:

 • Zasiłek dla os. poszukujących pracy /Jobseeker's Allowance/
 • Zasiłek pracowniczy /Employment and Support Allowance/
 • Zasiłek dla opiekuna /Carer's Allowance/
 • Zasiłek z uwagi na niepełnosprawność /Incapacity Benefit/ - jeśli otrzymujesz go od ponad 28 tygodni

Przekaż do Jobcentre Plus drugą i trzecią część formularza P45. Jeżeli nadpłaciłeś podatek, możesz dostać zwrot:

 • na koniec roku podatkowego lub
 • kiedy zaczniesz nową pracę

Jeżeli nie pracujesz przez okres krótszy niż 4 tygodnie, otrzymasz zwrot podatku poprzez wypłaty w nowej pracy – w tej sytuacji nie możesz wnioskować o zwrot.

Wypełnij formularz P50, jeżeli nie pobierasz powyższych zasiłków i nie pracujesz przez przynajmniej 4 tygodnie /np. przeszedłeś na emeryturę, wciąż szukasz pracy lub wracasz na studia/. 

4. Złożyłeś zeznanie podatkowe

Możesz wnioskować o zwrot podatku, jeżeli nadpłaciłeś z następujących powodów (przykładowo):

 • dokonałeś zmian w zeznaniu podatkowym po jego złożeniu
 • podałeś złą kwotę w zeznaniu podatkowym Self Assesment
 • przestałeś być samozatrudniony i masz zaliczki na koncie podatkowym

Sposób wnioskowania zależy od tego, w jaki sposób złożyłeś zeznanie podatkowe Self Assessment.

Jeżeli złożyłeś Self Assessment online

 1. Zaloguj się do swojego konta w HMRC
 2. Przejdź z „Twoje konto podatkowe” (‘Your tax account’) do „Przegląd Self Assesment” (‘Self Assessment overview’)
 3. Z menu po lewej stronie wybierz „Wnioskuj o zwrot” (‘Request a repayment’)
 4. Postępuj zgodnie z instrukcją

Jeżeli złożyłeś zeznanie podatkowe w wersji papierowej

Jeżeli podałeś dane swojego konta bankowego w zeznaniu Self Assessment, otrzymasz zwrot podatku bezpośrednio na swoje konto.

Jeżeli nie otrzymałeś, zadzwoń lub napisz do HMRC i wyjaśnij dlaczego uważasz, że nadpłaciłeś.

Pisząc do HMRC, załącz:

 • Indywidualny numer podatnika UTR ( ‘Unique Taxpayer Reference’ ) – znajdziesz go na wcześniejszych zeznaniach podatkowych
 • Dane konta bankowego bądź dane konta bankowego Twojego powiernika  - możesz również poprosić o zwrot w postaci czeku

Co dalej

HMRC:

 • Wyśle pieniądze na Twoje konto bankowe lub
 • Wyśle pieniądze na konto bankowe Twojego powiernika (w przypadku, gdy wyznaczyłeś inną osobę do odbioru pieniędzy)
 • Wyśle Ci czek (zwany również poleceniem wypłaty - ‘payable order’), który możesz wpłacić na swoje konto bankowe
 • skontaktuje się z Tobą w celu uzyskania dodatkowych informacji
 • poinformuje, że nie przysługuje Ci zwrot podatku i wyjaśni dlaczego

5. Dostajesz emeryturę

Dostajesz prywatną emeryturę

Jeżeli nadpłaciłeś podatek od emerytury, Twój 'emerytodawca' /pension provider/ zwróci Ci go.

Jeżeli Twój emerytodawca nie zwrócił Ci nadpłacony podatek automatycznie, HMRC wyśle Ci rozliczenie P800, zazwyczaj pod koniec lipca.

W terminie 14 dni od otrzymania rozliczenia P800 otrzymasz czek (zwany również poleceniem wypłaty - ‘payable order’) – nie musisz nic robić.

Uwaga! HMRC nie wysyła zawiadomień o zwrocie podatku drogą mailową. W przypadku otrzymania podobnej wiadomości, możesz to zgłosić.

Zadzwoń do HMRC i wyjaśnij dlaczego uważasz, że nadpłaciłeś, jeżeli:

 • Twój emerytodawca nie zwrócił Ci nadpłacony podatek automatycznie i zwrot podatku jest Ci potrzebny w roku bieżącym
 • Nie otrzymałeś rozliczenia P800

Przeszedłeś na emeryturę i otrzymujesz wyłącznie Emeryturę Państwową

Wypełnij formularz P50.

Pobierałeś gotówkę lub ryczałt od emerytury

Mogłeś nadpłacić podatek w przypadku gdy pobierałeś gotówkę bądź ryczałt, częściowo nieopodatkowane, z:

 • programów o zdefiniowanym świadczeniu
 • programów o zdefiniowanej składce


Ryczałt z programów o zdefiniowanym świadczeniu (tzw. ‘trivial commutation’)

Jeżeli co roku wypełniasz rozliczenie podatkowe Self Assessment, otrzymasz zwrot podatku po wysłaniu rozliczenia.

Jeśli nie wypełniasz rozliczenia podatkowego, wypełnij formularz P53, aby wnioskować o zwrot podatku.

Gotówka z programów o zdefiniowanej składce (np. ryczałt lub wypłata)

Jeżeli w związku z dokonaniem płatności zostały wykorzystane wszystkie środki znajdujące się na Twoim koncie emerytalnym i nie uzyskałeś innego dochodu w roku podatkowym, wypełnij formularz P50Z.

Jeżeli w związku z dokonaniem płatności zostały wykorzystane wszystkie środki znajdujące się na Twoim koncie emerytalnym i uzyskałeś inny opodatkowany dochód, wypełnił formularz P53Z.

Jeżeli w związku z dokonaniem płatności nie zostały wykorzystane wszystkie środki znajdujące się na Twoim koncie emerytalnym i nie otrzymujesz regularnych płatności, wypełnił formularz P55. Możesz skorzystać z tego formularza jedynie w przypadku, gdy Twój emerytodawca nie może zwrócić Ci podatku.

Kupiłeś świadczenie emerytalne w kwietniu 2007 bądź później

Podatek od świadczenia emerytalnego kupionego przed kwietniem 2007 jest pobierany za pośrednictwem systemy PAYE – tak jak w przypadku spółki bądź emerytury osoby fizycznej.

Jeżeli HMRC wie, że dokonałeś nadpłaty, wyśle Ci rozliczenie P800, zazwyczaj pod koniec lipca.

W terminie 14 dni od otrzymania rozliczenia P800 otrzymasz czek (zwany również poleceniem wypłaty - ‘payable order’) – nie musisz nic robić.

Uwaga! HMRC nie wysyła zawiadomień o zwrocie podatku drogą mailową. W przypadku otrzymania podobnej wiadomości, możesz to zgłosić.

Zadzwoń do HMRC i wyjaśnij dlaczego uważasz, że nadpłaciłeś, w sytuacji gdy:

 • nie otrzymałeś rozliczenia P800
 • potrzebujesz otrzymać zwrot podatku wcześniej, np. w trakcie bieżącego roku podatkowego.

Kupiłeś świadczenie emerytalne przed kwietniem 2007

Nie możesz wnioskować o zwrot podatku, który nadpłaciłeś przed kwietniem 2007.

Mieszkasz za granicą

Obowiązują różne zasady wnioskowania o zwrot podatku od brytyjskiej emerytury, jeżeli mieszkasz za granicą.

Jeżeli dziedziczysz emeryturę

Są różne sposoby wnioskowania, w zależności od pozostałych dochodów, które osiągasz i czy w związku z dokonaniem płatności zostały wykorzystane wszystkie środki znajdujące się na Twoim koncie emerytalnym.

6. Kupiłeś dodatkowe świadczenie na życie, tzw. life annuity

Możesz wnioskować o zwrot, jeżeli nadpłaciłeś podatek związany z zakupionym life annuity /zwane też purchased life annuity/.

Life annuity jest to gwarantowany dożywotni dochód, który kupujesz od ubezpieczyciela, płacąc opłaty ryczałtowe.

Zwykle płacisz wówczas również podatek w wysokości 20%. Jeżeli jednak nie musisz płacić podatku dochodowego, ponieważ Twoje zarobki nie przekraczają Osobistej kwoty wolnej od podatku, tzw. Personal Allowance, możesz:

 • poprosić o opłaty za life annuity zwolnione z podatku
 • wnioskować o zwrot podatku, który nadpłaciłeś

Poproś o zwolnienie z podatku

Wypełnij formularz R89 i wyślij go do firmy, która odpowiada za Twoje life annuity.

Jeżeli współdzielisz life annuity użyj formularza R86.

Poinformuj firmę, która odpowiada za Twoje life annuity, jeżeli Twoje zarobki pójdą w górę – możliwe, że będziesz musiał zapłacić podatek, jeśli Twój przychód przekroczy Personal Allowance.

Wnioskuj o zwrot podatku

Wypełnij formularz R40 za każdy rok podatkowy, w którym nadpłaciłeś.

Ostateczne terminy dla wniosków

Możesz wnioskować maksymalnie 4 lata wstecz /licząc od końca obecnego roku podatkowego/. 

7. Kiedy otrzymasz zwrot podatku

Zwykle HMRC wysyła zwroty w ciągu 5 tygodni. Okres ten może się jednak wydłużyć. 

 

Aktualizacja dnia 20.04.2017 r.