Wiadomość została wysłana pomyślnie
Trwa wysyłanie wiadomości

Zasiłek dla osób owdowiałych 

Zasiłek dla osób owdowiałych

Bereavement Allowance

 

1.    Wstęp

2.    Co dostaniesz

3.    Sprawdź czy się kwalifikujesz

4.    Pozostałe informacje

 

1. Wstęp

Możesz wnioskować o Zasiłek dla osób owdowiałych – Bereavement Allowance /wcześniej występujący pod nazwą Renta dla osób owdowiałych – Widow's Pension/, jeśli jesteś wdową, wdowcem lub żyjącym partnerem między 45 rokiem życia a wiekiem emerytalnym.

Możesz otrzymywać Zasiłek dla osób owdowiałych do 52 tygodni po dacie śmierci męża/żony/partnera.

 

2. Co dostaniesz

Kwota, którą otrzymasz zależy od:

 • poziomu składek na ubezpieczenie społeczne (NICs) Twojego partnera
 • Twojego wieku w chwili jego/jej śmierci

 

Twój wiek w chwili śmierci męża/żony/partnera

Maksymalna stawka tygodniowa

45 lat

34,11£

46 lat

42,07£

47 lat

50,03£

48 lat

57,99£

49 lat

65,95£

50 lat

73,91£

51 lat

81,86£

52 lat

89,82£

53 lat

97,78£

54 lat

105,74£

55 lat i więcej /aż do wieku emerytalnego/

113,70£

Benefit cap /limit otrzymywanych benefitów/ ogranicza sumę benefitów, którą może otrzymywać większość osób między 16 a 64 rokiem życia. Niektóre indywidualne benefity nie są jednak naruszone, ale Benefit cap może naruszyć sumę benefitów, które otrzymujesz.

 

3. Sprawdź czy się kwalifikujesz

Możesz otrzymać Zasiłek dla osób owdowiałych, jeśli spełniasz wszystkie poniższe wymogi:

 • miałeś 45 lub więcej lat, kiedy zmarł Twój małżonek/partner
 • nie osiągnąłeś jeszcze wieku emerytalnego
 • Twój zmarły małżonek/partner płacił składki na ubezpieczenie społeczne lub zginął w wypadku przy pracy lub w wyniku choroby

Nie dostaniesz Zasiłku dla osób owdowiałych, jeśli:

 • wychowujesz dzieci – wówczas możesz otrzymać Zasiłek dla owdowiałych rodziców /Widowed Parent's Allowance/
 • wziąłeś ponownie ślub lub wstąpiłeś w kolejny związek partnerski
 • mieszkasz z drugą osobą /tak, jakbyście byli w związku małżeńskim lub partnerskim/
 • wzięliście rozwód przed śmiercią partnera
 • przebywasz w więzieniu
 • byłeś już w wieku emerytalnym, kiedy owdowiałeś – możesz wówczas otrzymać dodatek do emerytury państwowej

Inne świadczenia dla osób owdowiałych

Możesz również kwalifikować się do otrzymywania Świadczenia z tytułu śmierci współmałżonka (Bereavement Payment).

Nie musisz wnioskować więcej niż raz - w przypadku przesłania wniosku będziesz brany pod uwagę do trzymywania wszystkich rodzajów benefitów z tytułu śmierci współmałżonka.

Jeżeli mieszkasz za granicą

Należy skontaktować się z Międzynarodowym Centrum Emerytalnym /International Pension Centre/, jeśli przeprowadziłeś się zagranicę i chcesz się dowiedzieć czy kwalifikujesz się do uzyskania Zasiłku dla osób owdowiałych.

 

4. Pozostałe informacje

Oddziaływanie na inne benefity

Kiedy już otrzymasz Zasiłek dla osób owdowiałych, kwoty mogą się zmienić, jeśli dostajesz któreś z poniższych świadczeń:

 • Zasiłek - wsparcie dochodu –  Income Support
 • Zasiłek z tytułu niezdolności do pracy – Incapacity Benefit
 • Zasiłek dla osób poszukujących pracy – Jobseeker’s Allowance
 • Zasiłek dla opiekunów – Carer's Allowance
 • Wsparcie dla osób chorych i niepełnosprawnych związane z zatrudnieniem – Employment and Support Allowance
 • Dodatek emerytalny – Pension Credit
 • Zasiłek powszechny – Universal Credit

Jak wypłacany jest Zasiłek dla osób owdowiałych

Zasiłek dla osób owdowiałych wypłącany jest na konto, np. Twój rachunek bankowy.

Co zrobić, kiedy zmienia się Twoja sytuacja życiowa

Musisz powiadomić urząd, który zajmuje się sprawami Twoich świadczeń, jeśli:

 • ponownie wziąłeś ślub
 • wstąpiłeś w nowy związek partnerski
 • zacząłeś mieszkać z druga osobą /tak, jakbyście byli w związku małżeńskim lub partnerskim/
 • wnioskujesz o Zasiłek na dziecko /Child Benefit/

Odwołaj się od decyzji

Możesz odwołać się od wydanej decyzji, jeśli się z nią nie zgadzasz. 

 

 

Aktualizacja dnia 20.04.2017 r.